Reglement

Reglement Cross Country Training 2019

 1. De voor-inschrijving sluit zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is.

 2. Alle rijders dienen zich te melden in de kantine op het circuit. Hier is de check van de inschrijving en zal de polsband worden uitgedeeld.

 3. Het aanmelden vindt plaats tot uiterlijk voor aanvang:13.00 uur, het terrein is open vanaf 09.00 uur

 4. Het circuit mag vooraf alleen te voet verkend worden.

 5. Staat men aan de overkant van het circuit op de grote parkeerplaats dient men het stukje openbare weg over te lopen met de motor aan de hand en U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid tijdens oversteken, dit is een openbare weg met (vracht) verkeer en fietsers ed

  Niet naleven van deze regel heeft directe diskwalificatie tot gevolg!

 6. Bij twijfel van geluidsovertreding van het uitlaatgeluid zal de deelnemer een geluidskeuring ondergaan.
  Meer dan 94 Dba uitlaadgeluid heeft directe diskwalificatie tot gevolg!

 7. Open vuur is verboden in de pits.

 8. Elke rijder dient een Milieumat onder zijn motor te leggen.
  Deze zijn eventueel verkrijgbaar bij de kantine a € 10,--.

 9. Komt een rijder, als hij in de baan is, stil te staan door materiaalpech of een andere reden, dan zorgt hij eerst dat zijn motor van de baan wordt verwijderd. Vervolgens mag hij te voet naar het rennerskwartier.

 10. U dient strikt de aanwijzingen van de clubleiding/helpers/Marchals te volgen op straffe van uitsluiting!

 11. Er mag niet worden afgeweken v.d. route mits na aanwijzingen v.d. helpers/Marchals!

 12. De Chicken Way (alternatief stuk route bij technische passage) wordt duidelijk aangegeven.

 13. Daar waar gevaarlijke punten of deelnemers in tegenovergestelde richting komen, worden borden neergezet met max. snelheid. U dient strikt de aanwijzingen van de borden te volgen op straffe van uitsluiting, het gaat tenslotte ook om uw eigen veiligheid!

 14. De keuze van de banden is vrij.

 15. Uw kenteken is bij deelname geregistreerd, bij rijden in het gebied buiten de Cross Country Dag wordt U levenslang geschorst voor deelname aan eventueel vervolg Cross Country Trainingen en op het circuit! Dus Rijdt absoluut niet meer de route buiten de georganiseerde dagen!

 16. Het afspuiten van motoren is ten strengste verboden. Gooi afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken, zijn in voldoende aantal aanwezig!

 17. Geen restitutie van inschrijfgeld bij verhindering of uitvallen tijdens de wedstrijd.

 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de clubleiding! Wijzigingen voorbehouden.

Namens Cross Country Commissie, veel Off Road Plezier!

Route CCT

 • MX Circuit
 • Zandafgraving
 • Bosgebeid

Website MCVB

www.mcvenloblerick.nl MCVB